Universitat de Lleida: Laboratori de Robòtica
Inicio   Equipo   Publicaciones   TFG/TFM/Tesis   Proyectos   Contacto  
Mostrar tot   Links i normativa TFG i TFM   propostes TFG i TFM   TFG i TFM finalitzats   Tesis finalitzadas   Links normativa Tesis  


Tesis en realización
Eduard Clotet Bellmunt, Millora de l'autonomia individual d'una persona amb discapacitat mitjançant la incorporació a la llar d'un assistent personal robòtic d'alta mobilitat, Universitat de Lleida, Director: J. Palacín
David Martínez Piqué, Desenvolupament de sistemes sensors per aplicacions d'accessibilitat i robòtica, Universitat de Lleida, Directors: J. Palacín & M. Tresanchez


Tesis Finalizadas
Marc González Capdevila, High-speed PCA-based identification of banknotes, Universitat de Lleida, Directores: F. Clarià y F. Sebé, Defensa: 27/07/2018
Javier Moreno, Improvement of the implementation of an Assistant Personal Robot, Universitat de Lleida, Directores: J. Palacin y J. Casanovas, Defensa: 30/06/2017
Calificació: Excel·lent amb menció Cum Laude
Daniel Martinez, Application of autonomous mobile platforms for environmental supervision and gas leakage localization, Universitat de Lleida, Director: J. Palacin, Defensa: 09/02/2017
Davinia Font, Application of image processing methodologies for fruit detection and analysis, Universitat de Lleida, Director: J. Palacin, Defensa: 02/12/2014
Mercè Teixidó, Detección de Marcas mediante Técnicas de Medida de Distancia basadas en Láser y de Imagen basadas en Intensidades de Color, Universitat de Lleida, Directores: J. Palacin y M. Nogues, Defensa: 28/01/2013
Marcel Tresanchez, Aplicación de sensores de flujo óptico para el desarrollo de nuevos sistemas de medida de bajo coste, Universitat de Lleida, Director: J. Palacin, Defensa: 23/12/2011
Tomàs Pallejà, Propuesta de nuevas aplicaciones instrumentales basadas en el análisis de la información proporcionada por cámaras y sistemas láser, Universitat de Lleida, Director: J. Palacin, Defensa: 09/09/2011


Links i normativa de Treballs de Final de Grau i Màster


Idees i propostes per nous TFG i TFM

 • Crear un mòdul de test de sensors ultrasònics per a cotxes. Adreçat a estudiant de GEEIA o de MEI(GEEIA) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Test del sensor B5T-007001-010 de OMRON que implementa un sistema de detecció de cares ( expressió, edat, orientació, parpelleig ), detecció d'un cos i detecció d'una mà. Adreçat a estudiant de GEEIA o de MEI(GEEIA) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Test de sensor climàtic per a Raspberry Pi (MEAS Pi: humitat, pressió, temperatura, sensor infraroig/termopila ). Adreçat a estudiant de GEEIA o de MEI(GEEIA) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Disseny de l'estructura mecànica d'un robot mòbil educacional per a ser fabricat amb impressores 3D de baix cost. Adreçat a estudiant de GEM o de MEI(GEM) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Disseny de la interfície de control d'un robot mòbil assistencial. Adreçat a estudiant de GEI o de MI de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Evaluació del sistema de generació de veu i de reconeixement de veu que incorpora Windows 10 i la seva utilització desde Matlab. Adreçat a estudiant de GEI o GEEIA o MEI(GEEIA) o de MI de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Anàlisi de les normatives que estableixen el funcionament dels comptadors elèctrics. Adreçat a estudiant de GEES o de GEEIA de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Anàlisi de l'evolució del consum energètic de l'EPS en un any, divisió del consum en sectors (il·luminació, laboratoris, ...) i proposta de mesures de reducció de consum energètic. Adreçat a estudiant de GEES o de GEEIA de l'Escola Politècnica Superior de la UdL. • TFG i TFM finalitzats
  Treball de Final de Màster (TFM), Treball Final de Grau (TFG), Projecte de Final de Màster (PFM), Treball de Final de Carrera (TFC) i Projectes Final de Carrera (PFC).
  2018
  Francesc Xavier Majós Palau

  Anàlisi de la informació obtinguda mitjançant sensors electrònics aplicat al guiatge automàtic de sistemes mòbils, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: Robot APR del Laboratori de Robòtica, sensor LIDAR, Matlab
  Presentació: 19/07/2018
  Sergio Chiné Roca

  Sistema de Control y Monitorización Energética de Caldera, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: PLC Unitronics
  Presentació: 06/06/2018
  2017
  Eric Zaragoza Martínez

  Programació d’una pinça robòtica dins d’una línia ensacadora automatitzada, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: braç robot, automatització
  Presentació: 15/09/2017
  Ivan Salas Urrea

  Estudi de les millores que ofereix en l'automatització de les persianes mitjançant KNX en un edifici assistencial, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: KNX, automatització
  Presentació: 08/09/2017


  David Martínez Piqué

  Implementació d'un sistema d'ajuda per caminar en un Assistent Personal Robòtic, TFM Màster en Enginyeria Industrial
  Material: Assistant Personal Robot, Hokuyo, URG, ARM
  Presentació: 13/06/2017


  Oscar Tresents Espasa

  Aplicació de visió artificial per al control de qualitat, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: sistema de visió artificial, càmera Teledyne Dalsa, pantalla Weintek, programari Sherlock
  Presentació: 17/02/2017
  2016
  Guillem González Silva

  Control d'un robot NI amb la ment, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: casc Emotiv (NeuroHeadset), software EPOC, Emotiv SDK, robot amb dispositius de National Instruments (NI)
  Maria Alba Ribó Palenzuela

  Implementation of face recognition in a mobile robot with RGBD images, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Materials: RGBD camera, image processing
  Gerard Escribà Montagut

  INMOOV ROBOT: building of the first open source 3D printed lif-size robot, TFG Grau en Enginyeria Mecànica
  Materials: 3D printers, ABS plastic
  Rubén Lupiañez Chanes

  Implementación del sistema de control de un robot móvil con un microcontrolador ARM, TFM Màster en Enginyeria Industrial
  Materiales: robot móvil con 4 ruedas motrices, microcontrolador ARM (STM32F4)
  Montse Vilarrubí Porta

  Assessing SOM, K-means and other pixel-based skin segmentation methods based on a high resolution artistic portrait image database, TFM Màster en Enginyeria Industrial
  Materials: Humanae artistic portrait images, image processing
  2014
  • Montse Vilarrubí Porta, TFG-GEEIA: Time domain detection of pure vowel sounds for simplified computer interaction
  • Eduad Clotet Bellmunt, PFM-MI: Outdoor robotic companion based on Google Android smartphone and GPS guidance
  2013
  • Alfonso Calero Lopez, TFC-ETIS: DOMOTICA KNX. Instalación en vivienda unifamiliar
  • Daniel Martinez Lacasa, PFM-MI: Development of a soccer robot agent based on a Google Android Smartphone
  • Javier Moreno, PFM-MCAE: Desarrollo de un robot cartesiano de uso docente con 5 grados de libertad y una cámara en la pinza
  2012
  • Raul Balsa Diaz, TFC-ETIS: Evaluacion del sistema de control del robot movil rBot
  • Joan Salvatella Ibañez, TFC-ETIS: Diseño de una placa de interfaz para Smartphone
  2011
  • Daniel Martinez Lacasa, TFC-ETIS: Desarrollo de tecnicas de deteccion de objetos mediante el uso del histograma
  • Genis Guardia Verdie, TFC-ETIS: Reconstruccion de documentos destruidos en forma de tiras
  • Oriol Porta Sabanes, TFC-ETIS: Estudio de nuevas aplicaciones del sensor Kinect de Microsoft
  • Davinia Font Calafell, MT-MCAE: Testing two alternative propulsion systems for a turtle-like Autonomous Underwater Vehicle
  • Albert Guillamet Rosell, PFC-EI: Propuesta de mejora de diseño de un raton virtual
  • Ismael Arroyo Campos, PFC-EI: Inclusion de funciones de pulsacion automaticas en un teclado virtual: VirtualKeyboard
  2010
  2009
  • Albert Guillamet, Mejora del control y acceso de un sistema de mouse virtual
  • Javier Moreno, Diseño de un robot de limpieza para uso domestico
  • Oriol Montala, Generacion de voz sintetica con Matlab
  • Jordi Altisent, Automatizacion de una camara refrigerada para almacenamiento de animales porcinos sacrificados
  2008
  2007
  2008
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  • Oscar Donaire, Diseño del sistema de control de la pierna de un walker
  • Daniel Sanchez, Diseño de un Receptor/Replicador de codigos de equipos de control por infrarrojos
  • Yolanda Fort, Disseny conceptual i mecanic d'un robot mobil per a la neteja del terra d'un habitatge
  • Raul Pascual, Diseño e implementacion del sistema de control del robot NewProto
  • Manel Conejo, Automatizacion C.A.M. de una fabrica
  2000
  1999
  • David Rodriguez, Sistema movil detector de fugas de gas
  • Xavier Planes, Implementacion de una interficie entre una camara digital CMOS y el PC mediante un microcontrolador
  • Xavier Loriente, Sistema de simulacion de microcontroladores Z8 de Zilog
  1998
  • Marc Alba, Sistema de control centralizado de equipo con mando a distancia
  • Esther Llombart, Gestion informatizada remota de iluminacion publica
  1997
  • Alfonso Calero, Creacion de una VBX
  • Albert Roig, Desarrollo de un Editor Visual de Circuitos Microelectronicos
  • Albert Daurell, Diseño de un sistema de reconocimiento de caracteres mediante redes neuronales
  1996
  • David Guerrero, Modelos Matematicos para la representacion en 3D
  1995
  • Fernando Arnedo, Lectura de mediciones electricas via puerto serie con interfase RS-232  Mostrar tot   Links i normativa TFG i TFM   propostes TFG i TFM   TFG i TFM finalitzats   Tesis finalitzadas   Links normativa Tesis  
  Inicio   Equipo   Publicaciones   TFG/TFM/Tesis   Proyectos   Contacto  

  © Laboratori de Robòtica, UdL