Universitat de Lleida: Laboratori de Robòtica
Inicio   Equipo   Publicaciones   TFG/TFM/Tesis   Proyectos   Contacto  
Mostrar tot   Links i normativa TFG i TFM   propostes TFG i TFM   TFG i TFM finalitzats   Tesis finalitzades   Normativa Tesis/Beques  


Normativa Tesis/Beques

Link a documentación de Doctorado: Tramites - UdL
Link a información de Doctorado-RAPI: Documento de Actividades - UdL
Link directo al RAPI: Rapi - UdL

Convocatòries de Recerca de la UdL
Convocatòries de Beques a càrrec de projectes

Tesis en realización
David Martínez Piqué, Desenvolupament de sistemes sensors per aplicacions d'accessibilitat i robòtica, Universitat de Lleida, Directors: J. Palacín & M. Tresanchez


Tesis Finalizadas
Eduard Clotet Bellmunt, Improving the quality of life of older adults and people with reduced mobility through an Assistant Personal Robot, Universitat de Lleida, Director: J. Palacín, Defensa: 01/04/2019
Marc González Capdevila, High-speed PCA-based identification of banknotes, Universitat de Lleida, Directores: F. Clarià y F. Sebé, Defensa: 27/07/2018
Javier Moreno, Improvement of the implementation of an Assistant Personal Robot, Universitat de Lleida, Directores: J. Palacin y J. Casanovas, Defensa: 30/06/2017
Calificació: Excel·lent amb menció Cum Laude
Daniel Martinez, Application of autonomous mobile platforms for environmental supervision and gas leakage localization, Universitat de Lleida, Director: J. Palacin, Defensa: 09/02/2017
Davinia Font, Application of image processing methodologies for fruit detection and analysis, Universitat de Lleida, Director: J. Palacin, Defensa: 02/12/2014
Mercè Teixidó, Detección de Marcas mediante Técnicas de Medida de Distancia basadas en Láser y de Imagen basadas en Intensidades de Color, Universitat de Lleida, Directores: J. Palacin y M. Nogues, Defensa: 28/01/2013
Marcel Tresanchez, Aplicación de sensores de flujo óptico para el desarrollo de nuevos sistemas de medida de bajo coste, Universitat de Lleida, Director: J. Palacin, Defensa: 23/12/2011
Tomàs Pallejà, Propuesta de nuevas aplicaciones instrumentales basadas en el análisis de la información proporcionada por cámaras y sistemas láser, Universitat de Lleida, Director: J. Palacin, Defensa: 09/09/2011


Links i normativa de Treballs de Final de Grau i Màster


Idees i propostes per nous TFG i TFM

 • Crear un mòdul de test de sensors ultrasònics per a cotxes. Adreçat a estudiant de GEEIA o de MEI(GEEIA) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Test del sensor B5T-007001-010 de OMRON que implementa un sistema de detecció de cares ( expressió, edat, orientació, parpelleig ), detecció d'un cos i detecció d'una mà. Adreçat a estudiant de GEEIA o de MEI(GEEIA) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Test de sensor climàtic per a Raspberry Pi (MEAS Pi: humitat, pressió, temperatura, sensor infraroig/termopila ). Adreçat a estudiant de GEEIA o de MEI(GEEIA) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Disseny de l'estructura mecànica d'un robot mòbil educacional per a ser fabricat amb impressores 3D de baix cost. Adreçat a estudiant de GEM o de MEI(GEM) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Disseny de la interfície de control d'un robot mòbil assistencial. Adreçat a estudiant de GEI o de MI de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Evaluació del sistema de generació de veu i de reconeixement de veu que incorpora Windows 10 i la seva utilització desde Matlab. Adreçat a estudiant de GEI o GEEIA o MEI(GEEIA) o de MI de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Anàlisi de l'evolució del consum energètic de l'EPS en un any, divisió del consum en sectors (il·luminació, laboratoris, ...) i proposta de mesures de reducció de consum energètic. Adreçat a estudiant de GEES o de GEEIA de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Anàlisi de les normatives que estableixen el funcionament dels comptadors elèctrics. Realitzable en forma de treball autònom. Adreçat a estudiant de GEES o de GEEIA de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Millora d'un simulador Matlab de robot puma. Realitzable en forma de treball autònom. Adreçat a estudiant de GEEIA de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Generador/Lector de codis QR per Matlab. Realitzable en forma de treball autònom. Adreçat a estudiant de GEEIA de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 • Petit animalet robòtic per interacció (amb servos, sensors de xoc, llum, proximitat IR, etc). Adreçat a estudiant de GEEIA de l'Escola Politècnica Superior de la UdL. • TFG i TFM finalitzats
  Treball de Final de Màster (TFM), Treball Final de Grau (TFG), Projecte de Final de Màster (PFM), Treball de Final de Carrera (TFC) i Projectes Final de Carrera (PFC).
  2019


  Autora: Sara El Harrak Bennouna

  Generació de veu sintètica mitjançant l'ús de MatLab, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: Matlab


  Autor: Albert Farré

  Disseny i implementació d'un control remot per a un robot assistencial, Grau en Enginyeria Mecànica
  Material: CAD, Creo; CAM, Impressores 3D


  Autora: Elena Rubies García

  Design of the motion system of a low-cost mobile robot, Grau en Enginyeria Mecànica
  Material: CAD, Creo; CAM, Impressores 3D;
  Data de presentació: 13/05/2019

  2018
  Autor: Francesc Xavier Majós Palau

  Anàlisi de la informació obtinguda mitjançant sensors electrònics aplicat al guiatge automàtic de sistemes mòbils, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: Robot APR del Laboratori de Robòtica, sensor LIDAR, Matlab
  Presentació: 19/07/2018
  3er premi del PREMI ENGINY MIQUEL AIXALÀ 2019, concedit pel Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  Autor: Sergio Chiné Roca

  Sistema de Control y Monitorización Energética de Caldera, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: PLC Unitronics
  Presentació: 06/06/2018
  2017
  Eric Zaragoza Martínez

  Programació d’una pinça robòtica dins d’una línia ensacadora automatitzada, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: braç robot, automatització
  Presentació: 15/09/2017
  Ivan Salas Urrea

  Estudi de les millores que ofereix en l'automatització de les persianes mitjançant KNX en un edifici assistencial, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: KNX, automatització
  Presentació: 08/09/2017


  David Martínez Piqué

  Implementació d'un sistema d'ajuda per caminar en un Assistent Personal Robòtic, TFM Màster en Enginyeria Industrial
  Material: Assistant Personal Robot, Hokuyo, URG, ARM
  Presentació: 13/06/2017


  Oscar Tresents Espasa

  Aplicació de visió artificial per al control de qualitat, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: sistema de visió artificial, càmera Teledyne Dalsa, pantalla Weintek, programari Sherlock
  Presentació: 17/02/2017
  2016
  Guillem González Silva

  Control d'un robot NI amb la ment, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Material: casc Emotiv (NeuroHeadset), software EPOC, Emotiv SDK, robot amb dispositius de National Instruments (NI)
  Maria Alba Ribó Palenzuela

  Implementation of face recognition in a mobile robot with RGBD images, TFG Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Materials: RGBD camera, image processing
  Gerard Escribà Montagut

  INMOOV ROBOT: building of the first open source 3D printed lif-size robot, TFG Grau en Enginyeria Mecànica
  Materials: 3D printers, ABS plastic
  Rubén Lupiañez Chanes

  Implementación del sistema de control de un robot móvil con un microcontrolador ARM, TFM Màster en Enginyeria Industrial
  Materiales: robot móvil con 4 ruedas motrices, microcontrolador ARM (STM32F4)
  Montse Vilarrubí Porta

  Assessing SOM, K-means and other pixel-based skin segmentation methods based on a high resolution artistic portrait image database, TFM Màster en Enginyeria Industrial
  Materials: Humanae artistic portrait images, image processing
  2014
  • Montse Vilarrubí Porta, TFG-GEEIA: Time domain detection of pure vowel sounds for simplified computer interaction
  • Eduad Clotet Bellmunt, PFM-MI: Outdoor robotic companion based on Google Android smartphone and GPS guidance
  2013
  • Alfonso Calero Lopez, TFC-ETIS: DOMOTICA KNX. Instalación en vivienda unifamiliar
  • Daniel Martinez Lacasa, PFM-MI: Development of a soccer robot agent based on a Google Android Smartphone
  • Javier Moreno, PFM-MCAE: Desarrollo de un robot cartesiano de uso docente con 5 grados de libertad y una cámara en la pinza
  2012
  • Raul Balsa Diaz, TFC-ETIS: Evaluacion del sistema de control del robot movil rBot
  • Joan Salvatella Ibañez, TFC-ETIS: Diseño de una placa de interfaz para Smartphone
  2011
  • Daniel Martinez Lacasa, TFC-ETIS: Desarrollo de tecnicas de deteccion de objetos mediante el uso del histograma
  • Genis Guardia Verdie, TFC-ETIS: Reconstruccion de documentos destruidos en forma de tiras
  • Oriol Porta Sabanes, TFC-ETIS: Estudio de nuevas aplicaciones del sensor Kinect de Microsoft
  • Davinia Font Calafell, MT-MCAE: Testing two alternative propulsion systems for a turtle-like Autonomous Underwater Vehicle
  • Albert Guillamet Rosell, PFC-EI: Propuesta de mejora de diseño de un raton virtual
  • Ismael Arroyo Campos, PFC-EI: Inclusion de funciones de pulsacion automaticas en un teclado virtual: VirtualKeyboard
  2010
  2009
  • Albert Guillamet, Mejora del control y acceso de un sistema de mouse virtual
  • Javier Moreno, Diseño de un robot de limpieza para uso domestico
  • Oriol Montala, Generacion de voz sintetica con Matlab
  • Jordi Altisent, Automatizacion de una camara refrigerada para almacenamiento de animales porcinos sacrificados
  2008
  2007
  2008
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  • Oscar Donaire, Diseño del sistema de control de la pierna de un walker
  • Daniel Sanchez, Diseño de un Receptor/Replicador de codigos de equipos de control por infrarrojos
  • Yolanda Fort, Disseny conceptual i mecanic d'un robot mobil per a la neteja del terra d'un habitatge
  • Raul Pascual, Diseño e implementacion del sistema de control del robot NewProto
  • Manel Conejo, Automatizacion C.A.M. de una fabrica
  2000
  1999
  • David Rodriguez, Sistema movil detector de fugas de gas
  • Xavier Planes, Implementacion de una interficie entre una camara digital CMOS y el PC mediante un microcontrolador
  • Xavier Loriente, Sistema de simulacion de microcontroladores Z8 de Zilog
  1998
  • Marc Alba, Sistema de control centralizado de equipo con mando a distancia
  • Esther Llombart, Gestion informatizada remota de iluminacion publica
  1997
  • Alfonso Calero, Creacion de una VBX
  • Albert Roig, Desarrollo de un Editor Visual de Circuitos Microelectronicos
  • Albert Daurell, Diseño de un sistema de reconocimiento de caracteres mediante redes neuronales
  1996
  • David Guerrero, Modelos Matematicos para la representacion en 3D
  1995
  • Fernando Arnedo, Lectura de mediciones electricas via puerto serie con interfase RS-232  Mostrar tot   Links i normativa TFG i TFM   propostes TFG i TFM   TFG i TFM finalitzats   Tesis finalitzades   Normativa Tesis/Beques  
  Inicio   Equipo   Publicaciones   TFG/TFM/Tesis   Proyectos   Contacto  

  © Laboratori de Robòtica, UdL