Universitat de Lleida: Grupo de Procesado de Señal y Robótica
Inicio   Equipo   Publicaciones   Proyectos   Cátedra-TIC   Contacto  
Dimension SST 1200es
Iniciar nova impressió

Obrir la porta i treure la peça

Posar una nova "bandeja"

"Enchufar" la màquina

Màquina preparada

Obrir la porta per indicar que "es treu la peça"

"Start" per iniciar nova impressió

La màquina s'escalfa...

...es calibra...

...i es posa a imprimir


Activar Auto-Powerdown

Activar

Màquina preparada

Pulsar interruptor a OFF

Apagar els LEDs


Cancelar Auto-Powerdown

Evitar que la màquina s'apagui al final


Reemplaçar material

Pantalla de avis durant una impressió

Pressionar el cartutx i extreure

Estirar el fil de material suaument

Desbloquejar el nou cartutx

Desbloquejar el filament

Posar el nou cartutx

La màquina prepara el filament

Confirmar la carga

La màquina carrega el filament...

...i purga el material

Confirmar que ha purgat o...

...repetir la purga

"Done" per acabar
"Unload" per treure el cartutx


"Resume" per continuar imprimint

Inicio   Equipo   Publicaciones   Proyectos   Cátedra-TIC   Contacto  

© Grupo de Procesado de Señal y Robótica, UdL